Câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10


Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2)...

Đề bài

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2).

Chứng minh \(\overrightarrow {AB}  \bot \overrightarrow {AC} \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm tọa độ các véc tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} \) theo công thức:

\(\overrightarrow {AB}  = \left( {{x_B} - {x_A};{y_B} - {y_A}} \right)\)

Kiểm tra tích vô hướng \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  = 0\), sử dụng công thức tính tích vô hướng:

\(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = {a_1}{b_1} + {a_2}{b_2}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AB} =(1-2;2-4)= ( - 1;\, - 2) \cr
& \overrightarrow {AC} =(6-2;2-4)= (4;\,-2) \cr
& \Rightarrow \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} \cr &= ( - 1).4 + ( - 2).( - 2) \cr &= - 4 + 4 = 0 \cr
& \Rightarrow \overrightarrow {AB} \bot \overrightarrow {AC} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí