Câu C4 trang 71 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Áp dụng định luật Ôm

Đề bài

Áp dụng định luật Ôm, hãy chứng mình các công thức (14.11) và (14.12)

Lời giải chi tiết

Ta có   \({U_{AB}} = {U_1} + {U_2} + .... + {U_n}\)

\( = \left( {{r_1}I - {\xi _1}} \right) + \left( {{r_2}I - {\xi _2}} \right) + .... + \left( {{r_n}I - {\xi _n}} \right)\)

\( = \left( {{r_1} + {r_2} + ... + {r_n}} \right)I - \left( {{\xi _1} + {\xi _2} + ... + {\xi _n}} \right)\)

Đặt   \({\xi _b} = {\xi _1} + {\xi _2} + ... + {\xi _n}.\)

\({r_b} = {r_1} + {r_2} + ... + {r_n}\)

\( \Rightarrow {U_{AB}} = {r_b}I - {\xi _b}\) (thỏa mãn định luật Ôm).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí