Bài 1 trang 72 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Chọn phương án đúng.

Đề bài

Chọn phương án đúng.

Một nguồn điện với suất điện động \(\xi\)  điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài R = r; cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch

A. vẫn bằng I                         

B. bằng 1,5I                             

C. bằng \({I \over 3}\)                                 

D. giảm đi một phần tư.

Lời giải chi tiết

Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có:

Suất điện động của nguồn là: \(E = \left( {R + r} \right).I = 2rI\)

Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì bộ nguồn có:

\(\left\{ \begin{array}{l}{E_b} = E = 2rI\\{r_b} = \frac{r}{3}\end{array} \right.\)

Cường độ dòng điện trong mạch lúc này là:

\(I' = \dfrac{{{E_b}}}{{R + {r_b}}} = \dfrac{{2{\rm{r}}I}}{{r + \dfrac{r}{3}}} = 1,5I\)

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí