Câu C4 trang 61 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Hãy chứng minh công thức (12.15).

Đề bài

Hãy chứng minh công thức (12.15).  

Lời giải chi tiết

Công có ích của máy thu điện là: \(A' = A - Q\)

Hiệu suất của máy thu điện là:

\(H = \frac{{A'}}{A} = \frac{{A - Q}}{A} = 1 - \frac{Q}{A}\)

Trong đó:

\(\left\{ \begin{array}{l}Q = {I^2}{r_p}.t\\A = U.I.t\end{array} \right. \Rightarrow H = 1 - \frac{{{r_p}.{I^2}.t}}{{U.I.t}} = 1 - \frac{{{r_p}}}{U}.I\) (đpcm)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí