Câu 9 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh ở địa phương mình?

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh ở địa phương mình?

Gơi ý làm bài:

-         Tham gia tích cực các hoạt động tập thể ở địa phương như vệ sinh đường làng ngõ xóm, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường,..

-         Tham gia tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền việc thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

-         Tham gia bầu cử HĐND các cấp khi đủ tuổi

-         …


Các bài liên quan: - Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu