Phần một. CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ

Bình chọn:
4.8 trên 86 phiếu
Câu 1 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết?

Xem lời giải

Câu 2 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động.

Xem lời giải

Câu 3 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?

Xem lời giải

Câu 4 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay.

Xem lời giải

Câu 5 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Xem lời giải

Câu 6 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ môi trường?

Xem lời giải

Câu 7 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình mình và em có thể làm gì để phát triển kinh tế gia đình?

Xem lời giải

Câu 1 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật.

Xem lời giải

Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Tại sao giá trị hàng hóa không do thời gian lao động cá biệt quyết định, mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định?

Xem lời giải

Câu 4 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Trình bày nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ.

Xem lời giải

Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống?

Xem lời giải

Câu 6 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Trình bày nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ. Lạm phát có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống?

Xem lời giải

Câu 7 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Tại sao nói giá cả là “mệnh lệnh” của thị trường đối với mọi người sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Xem lời giải

Câu 8 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Thị trường là gì? Em hãy nêu một số ví dụ về sự phát triển của sản xuất hàng hóa và thị trường ở địa phương mình.

Xem lời giải

Câu 9 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu một số ví dụ về sự vận dụng các chức năng của thị trường đối với người sản xuất và người tiêu dùng.

Xem lời giải

Câu 10 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Theo em, mỗi công dân cần phải làm gì đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay?

Xem lời giải

Câu 1 trang 34 SGK GDCD lớp 11

Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Xem lời giải

Câu 2 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây?

Xem lời giải

Câu 3 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cho ví dụ để minh họa?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất