Bài 2. Hàng hóa - Tiền tệ - Thị trường

Bình chọn:
4.4 trên 110 phiếu
Câu 1 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật.

Xem lời giải

Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Tại sao giá trị hàng hóa không do thời gian lao động cá biệt quyết định, mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định?

Xem lời giải

Câu 4 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Trình bày nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ.

Xem lời giải

Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống?

Xem lời giải

Câu 6 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Trình bày nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ. Lạm phát có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống?

Xem lời giải

Câu 7 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Tại sao nói giá cả là “mệnh lệnh” của thị trường đối với mọi người sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Xem lời giải

Câu 8 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Thị trường là gì? Em hãy nêu một số ví dụ về sự phát triển của sản xuất hàng hóa và thị trường ở địa phương mình.

Xem lời giải

Câu 9 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu một số ví dụ về sự vận dụng các chức năng của thị trường đối với người sản xuất và người tiêu dùng.

Xem lời giải

Câu 10 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Theo em, mỗi công dân cần phải làm gì đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay?

Xem lời giải