Câu 8 trang 36 SGK Tin học 11

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả true khi tọa độ (x;y) là điểm nằm trong vùng gạch chéo kể cả biên của các hình 9.a và 9.b.


Hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả
true khi tọa độ (x;y) là điểm nằm trong vùng gạch chéo kể cả biên của các hình 9.a và 9.b.

Trả lời:

((y<1) or (y >1) and ((y > abs(x)) or (y <abs(x))

Hoặc

(y<1) and (y > abs(x))


>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan