Câu 2 trang 35 SGK Tin học 11

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Tại sao phải khai báo biến?

Tại sao phải khai báo biến?

Trả lời

Khai báo biến nhằm các mục đích sau:

- Xác định kiểu của biến. Trình dịch sẽ biết cách tổ chức ô nhớ chứa giá trị của biến. Đưa tên biến vào danh sách các đối tượng được chương trình quản lí.

- Đưa tên biến vào danh sách các đối tượng được chương trình quản lí.

- Trình dịch biết cách truy cập giá trị của biến và áp dụng thao tác thích hợp cho biến.


Các bài liên quan: - Bài tập và thực hành 1

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu