Câu 1 trang 35 SGK Tin học 11

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến.

Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến.

Trả lời:

Sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến đó là: Xét về mặt lưu trữ giá trị của hằng và biến trong RAM thì: giá trị trong ô nhớ của hằng có đặt tên là không thay đổi, còn giá trị trong ỏ nhớ của biến thì cỏ thể thay đổi tại từng thời điểm thực hiện chương trình.


Các bài liên quan: - Bài tập và thực hành 1

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu