Câu 10 trang 36 SGK Tin học 11


Lập trình tính và đưa ra màn hình vận tốc V khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng V = √2gh , trong đó g là gia tốc rơi tự do và g = 9.8 m/s2. Độ cao h (m) được nhập vào từ bàn phím.

Đề bài

Lập trình tính và đưa ra màn hình vận tốc V khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng V = √2gh , trong đó g là gia tốc rơi tự do và g = 9.8 m/s2. Độ cao h (m) được nhập vào từ bàn phím.

Lời giải chi tiết

Chương trình tính và đưa ra màn hình vận tốc v:

Program tinh_van_toc;

Uses crt,

Constt g = 9.8;

Var v,h: real

Begin

Write('Nhap vao do cao h= ');

readln(h);

V:=sqrt(2*g*h);

write ('Van toc khi cham dat la V = ' , V: 10 : 2 ' , in/ s' )

readln

End.

Khi chạy chương trình, nếu h = 0.45 m thì vận tốc khi chạm đất V = 2.97m/s

nếu h = 1 m thì vận tốc khi chạm đất V = 4.4m/s

nếu h = 1.5 m thì vận tốc khi chạm đất V= 5.42m/s

nếu h = 2 m thì vận tốc khi chạm đất V =  6.26m/s

nếu h = 3 m thì vận tốc khi chạm đất V =  7.67m/s;

Kết quả chương trinh như hình 12 dưới đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 36 phiếu

>> Xem thêm

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.