Câu 7 trang 46 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 7 trang 46 Vở bài tập Lịch sử 5

Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?

Trả lời:

Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre là một ngọn cờ tiên phong, mở ra thời kì mới cho đấu tranh nhân dân miền Nam. Khẳng định cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam không chỉ có hình thức đấu tranh chính trị mà còn phải kết hợp với đấu tranh vũ trang.


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm