Câu 4 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng.

Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào Đồng Khởi là:

 ☐ Đấu tranh chính trị.

☐ Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang.

☐ Đấu tranh vũ trang.

Trả lời: 

☒ Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang.


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm