Câu 3 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 45 Vở bài tập Lịch sử 5

Dựa vào sách giáo khoa, em hãy viết một đoạn văn nói về khí thế vùng lên đấu tranh của nhân dân huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre chống Mĩ – Diệm.

Trả lời: 

Đồng Khởi năm 1960 là một kỳ tích độc đáo của Bến Tre. Bến Tre là tỉnh đầu tiên phong trào Đồng Khởi diễn ra. Chỉ trong một tuần lễ, ở Bến Tre đã có 22 xã được giải phóng hoàn toàn, 29 xã khác đã tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giải phóng nhiều ấp. Ngọn đuốc Đồng Khởi ở Bến Tre đi vào lịch sử truyền thống cách mạng Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại.


Bình chọn:
4.2 trên 24 phiếu

>> Xem thêm