Câu 1 trang 44 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 44 Vở bài tập Lịch sử 5

Vì sao cuối năm 1959 – đầu năm 1960, khắp miền Nam bùng lên phong trào “Đồng Khởi” chống Mĩ – Diệm?

Trả lời:

Cuối năm 1959 – đầu năm 1960, khắp miền Nam bùng lên phong trào “Đồng Khởi” chống Mĩ – Diệm  vì: Chính sách “tố cộng, diệt cộng”, ra đạo luật 10/59 làm lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng, đòi hỏi phải có biện pháp quyết liệt để đưa cách mạng vượt qua khó khăn.

⟹ Cuối năm 1969 – đầu năm 1960, khắp miền Nam bùng lên phong trào “Đồng khởi” chống Mĩ – Diệm.


Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu

>> Xem thêm