Câu 6 trang 70 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Hãy nêu phương pháp nhân giống chủ yếu cho từng loại cây ăn quả đã học ?

Hãy nêu phương pháp nhân giống chủ yếu cho từng loại cây ăn quả đã học ?

Hướng dẫn trả lời

 Phương pháp nhân giống hữu tính: Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp nhân giống bằng hạt: xoài ,chôm chôm, vải ...

Các phương pháp nhân giống vô tính cây ăn quả 

+ Phương pháp chiết cành : chôm chôm ,vải ,..

+ Phương pháp giâm cành. : chom chôm ,vải ...

Nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép

Các bài liên quan: - Ôn tập - Trồng cây ăn quả

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu