Câu 6 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 6 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5

Do đâu mà nhân dân ta vượt qua tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Trả lời: 

-  Chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ

- Tinh thần đoàn kết, sức mạnh to lớn và một lòng tin tưởng vào Đảng của toàn dân ta.


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm