Câu 5 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 5 trang 28 Vở bài tập Lịch sử 5

Trong tình thế khó khăn về tài chính, đồng bào cả nước đã có những đóng góp gì? Điều đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?

Trả lời: 

- Trong tình thế khó khăn về tài chính, đồng bào cả nước đã góp được 60 triệu đồng cho “Quỹ độc lập” và “Quỹ đảm phụ quốc phòng”; “Tuần lễ vàng” đã thu được gần 4 tạ vàng.

- Điều đó thể hiện truyền thống yêu nước nồng nàn.


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm