Câu 3 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5

Để cùng cả nước góp gạo cứu trợ ngay cho đồng bào đang bị nạn đói. Bác Hồ đã có sáng kiến: cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, số gạo tiết kiệm đó bỏ vào “hũ gạo tiết kiệm”. Chính Người đã gương mẫu thực hiện trước.

Sáng kiến của Bác Hồ kế thừa và phát huy truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?

Trả lời: 

Sáng kiến của Bác Hồ kế thừa và phát huy truyền thống “Thương người như thế thương thân”.


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm