Câu 2 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5

Biện pháp nào dưới đây được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện để chống “giặc đói”.

a. Lập hũ gạo cứu đói.

b. Xin viện trợ nước ngoài.

c. Trồng cây lương thực có năng suất cao.

d. Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất.

Trả lời: 

a. Lập hũ gạo cứu đói.


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm