Câu 1 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 27 Vở bài tập Lịch sử 5

Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

Trả lời: 

Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 bao gồm:

- Nạn đói, nạn dốt, thiếu thốn về tài chính.

- Ngoại xâm và nội phản.

⟹ Nước ta ở trong tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm