Câu 5 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 5 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5

Quan sát hình sau đây:

Lính Mĩ lên máy bay rời khỏi Việt Nam (cuối tháng 3 – 1973)

Em hãy cho biết hình trên phản ánh phía Mĩ phải thực hiện cam kết gì theo Hiệp định Pa-ri?

Trả lời: 

Hình trên phản ánh phía Mĩ phải thực hiện cam kết: phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.


Bình chọn:
4.5 trên 14 phiếu