Câu 2 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:

- Vào ngày ..... tháng ..... năm .....

- Tại: .....

Trả lời:

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:

- Vào ngày 27 tháng 1 năm 1973

- Tại: Pa-ri.


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu