Câu 1 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý sai.

Mĩ kí Hiệp định Pa-ri về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vì:

☐ Mĩ thất bại ở cả hai miền Nam, Bắc trong năm 1972.

☐ Cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 20 năm mà không mang lại kết quả gì, lại bị nhân dân Mĩ và thế giới phản đối.

☐ Mĩ giành được thắng lợi quyết định trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Có thể kết thúc cuộc chiến tranh đó trong thế có lợi cho Mĩ.

Trả lời:

☒ Mĩ giành được thắng lợi quyết định trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Có thể kết thúc cuộc chiến tranh đó trong thế có lợi cho Mĩ.


Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu