Câu 3 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5


Đề bài

Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp:

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
3.6 trên 24 phiếu