Câu 1 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy cho biết chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? Tại sao ngày 30-4 trở thành ngày lễ kỉ niệm miền Nam giải phóng?

Trả lời:

 - Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 26-4 đến 30-4-1975.

- Ngày 30-4 trở thành ngày lễ kỉ niệm miền Nam giải phóng do: ngày này quân dân ta đã giải phóng hoàn toàn Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh. Đất nước được thống nhất và độc lập.


Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu