Câu 4 trang 57 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 57 Vở bài tập Lịch sử 5

Quan sát hình dưới đây:

Bức kí họa ngày 30-4-1975

Bức kí họa trên phản ánh điều gì?

Trả lời:

Bức kí họa phản ánh không khí vui mừng, hân hoan của quân và dân ta trong ngày 30-4-1975.


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu