Câu 5 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 5 trang 13 Vở bài tập Lịch sử 5

Những thay đổi của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX liệu có làm cho nước ta giàu mạnh, nhân dân ta được tự do?

Trả lời:

Những thay đổi của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX không thể làm cho nước ta giàu mạnh, nhân dân ta được tự do. Nó làm cho mâu thuẫn xã hội bị đẩy lên cao, mâu thuẫn dân tộc ngày càng sâu sắc.


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu