Câu 2 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy nêu các giai cấp, tầng lớp xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Những giai các, tầng lớp mới: công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,...


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu