Câu 3 trang 12 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 12 Vở bài tập Lịch sử 5

Quan sát các hình sau đây:

Hình 1. Kéo cày thay trâu

Hình 2. Phu kéo xe thời Pháp thuộc

Hãy nêu cảm nghĩ về tình cảnh người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Người nông dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX bị áp bức, bóc lột nặng nề, cuộc sống hết sức khổ cực, đói nghèo.

Sachbaitap.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu