Câu 1 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 11 Vở bài tập Lịch sử 5

Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Chính sách khai thác của thực dân Pháp đối với đất nước ta là:

Trả lời:


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu