Câu 4 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5

Ghi chú thích vào hình dưới đây và nêu lên suy nghĩ của em về tình cảm giữa quân và dân trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trả lời: 

- Ghi chú cho hình ảnh: Các chiến sĩ bộ đội tham gia giúp dân cấy lúa trong kháng chiến chống Pháp.

- Cùng chung mục tiêu đánh bại thực dân Pháp xâm lược để giành độc lập cho dân tộc, quân và dân Việt Nam như “cá với nước” – gắn bó với nhau. Trong sản xuất, các chiến sĩ cũng cùng nhân dân tạo ra nhiều lương thực, của cải vật chất phục vụ cho chiến đấu, góp phần xây dựng hậu phương vững mạnh về mọi mặt.Hậu phương càng vững mạnh, tiền tuyến càng mau chóng kháng chiến chống Pháp, mau chóng giành thắng lợi.


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu