Câu 2 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5

Nêu tên bảy anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc.

Trả lời: 

Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh, Giáp Văn Khương, Quang Vinh...


Bình chọn:
4 trên 13 phiếu