Câu 1 trang 35 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 1 trang 35 Vở bài tập Lịch sử 5

Bổ sung thông tin vào hai hình dưới đây:

……………………… (tháng 2 – 1951)

……………………… (tháng 5 – 1952)

Trả lời:

- Hình ảnh 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp (tháng 2 – 1951).

- Hình ảnh 2: Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc khai mạc (tháng 5 – 1952).


Bình chọn:
4.5 trên 22 phiếu