Câu 3 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 5

Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc có ý nghĩa gì?

Trả lời: 

- Phát triển tinh thần yêu nước.

- Đẩy mạnh thi đua yêu nước.


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu