Câu 3 trang 53 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả


Hãy phân tích các yêu cầu kĩ thuật trong viêc trồng , chăm sóc cây xoài .ở địa phương em đã áp dụng kĩ thuật trồng ,chăm sóc cây xoài như thế nào ?

Đề bài

Hãy phân tích các yêu cầu kĩ thuật trong viêc trồng, chăm sóc cây xoài? Ở địa phương em đã áp dụng kĩ thuật trồng, chăm sóc cây xoài như thế nào?

Lời giải chi tiết

Khi reo hạt: Chọn hát có năng suất cao, chất lượng thơm ngon đem gieo ở vườn ươm.

* Chăm sóc:

- Làm cỏ, vun xới.

- Bón phâ thúc: với tỉ lên N:P:K là 1:1:1 1 năm bón 2 lần.

- Tưới nươc: thường xuyên.

- Tạo hình, sửa cành: cát tỉa cành sâu, giúp cây thông thoáng xoài phát triển.

- Phòng trừ sâu bệnh: phun thuốc theo định kỳ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 15 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí