Câu 3 trang 48 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng ,chăm sóc và thu hoạch vải ?

Hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng ,chăm sóc và thu hoạch vải ? 

Hướng dẫn trả lời 

Gieo trồng : mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4 , mùa thu từ tháng 8 đến tháng 9 

Khoảng cách trồng : đồng bằng 9x10 ; 10x10 mật độ 100 - 110 , đất đồi 7x8 ;8x8 mật độ 150 - 180  

Đào hố bón lót phân :bón phân lót  trước khi trồng 1 tháng 

Chăm sóc : 

- Làm cỏ, vun xới 

- Bón phân thúc 

- Tưới nước 

- Tạo hình ,sửa cành 

- Phòng trừ sâu bệnh

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan