Câu 3 trang 48 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng ,chăm sóc và thu hoạch vải ?

Hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng ,chăm sóc và thu hoạch vải ? 

Hướng dẫn trả lời 

Gieo trồng : mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4 , mùa thu từ tháng 8 đến tháng 9 

Khoảng cách trồng : đồng bằng 9x10 ; 10x10 mật độ 100 - 110 , đất đồi 7x8 ;8x8 mật độ 150 - 180  

Đào hố bón lót phân :bón phân lót  trước khi trồng 1 tháng 

Chăm sóc : 

- Làm cỏ, vun xới 

- Bón phân thúc 

- Tưới nước 

- Tạo hình ,sửa cành 

- Phòng trừ sâu bệnh

Các bài liên quan: - Bài 9. Kỹ thuật trồng cây vải

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu