Câu 3 trang 48 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả


Hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng ,chăm sóc và thu hoạch vải ?

Đề bài

Hãy nêu yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch vải?

Lời giải chi tiết

Gieo trồng: mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4, mùa thu từ tháng 8 đến tháng 9.

- Khoảng cách trồng: đồng bằng 9x10; 10x10 mật độ 100 - 110; đất đồi 7x8, 8x8 mật độ 150 - 180.

- Đào hố bón lót phân: bón phân lót  trước khi trồng 1 tháng.

- Chăm sóc:

+ Làm cỏ, vun xới.

+ Bón phân thúc.

+ Tưới nước.

+ Tạo hình, sửa cành.

+ Phòng trừ sâu bệnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí