Câu 2 trang 37 SGK Công Nghệ 9 - Trồng cây ăn quả


Hãy nếu các giống cây ăn quả có múi mà em biết ? Ở địa phương em trồng loại giống nào là phổ biến ?

Đề bài

Hãy nếu các giống cây ăn quả có múi mà em biết? Ở địa phương em trồng loại giống nào là phổ biến?

Lời giải chi tiết

- Các giống cam: Cam mật, cam sành, cam xã Đoài,...

- Các giống quýt: quýt tích Giang, quýt đường, quýt hồng,...

- Các giống bưởi: Bưởi đoan Hùng, bưởi Thanh Trà, bưởi Năm roi,...

Ở địa phương em trồng loại giống bưởi là phổ biến. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí