Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Trả lời:

Ưu điểm:

+  Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng.

+ Dễ dàng sữa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ.

+ Giải phóng con người thoát khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu trong khi lập bản 

Các bài liên quan: - Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu