Câu 1 trang 66 SGK Công nghệ 11


Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà.

Đề bài

Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà.

Lời giải chi tiết

Các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà: các mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí