Câu 1 trang 12 SGK Công Nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà


Hãy mô tả cấu tạo của cáp điện và dây dẫn điện của mạng điện trong nhà.So sánh sự khác nhau của dây cáp điện và dây dẫn điện ?

Đề bài

Hãy mô tả cấu tạo của cáp điện và dây dẫn điện của mạng điện trong nhà. So sánh sự khác nhau của dây cáp điện và dây dẫn điện?

Lời giải chi tiết

Cấu tạo của dây dẫn điện và dây cáp điện.

- Cấu tạo của dây dẫn điện gồm:

+ Lõi dây bằng đồng (nhôm ).

+ Phần cách điện.

+ Vỏ bảo vệ cơ học.

- Cấu tạo của dây cáp điện gồm:

+ Lõi bằng đồng (nhôm).

+ Vỏ cách điện làm bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, chất PVC,...

+ Vỏ bảo vệ được chế tạo phù hợp với các điều kiện môi trường.

So sánh sự giống và khác nhau của dây dẫn điện và dây cáp điện

+ Giống: Cấu tạo điện gồm có:

- Lõi bằng đồng (hoặc nhôm).

- Phần cách điện.

- Vỏ bảo vệ.

+ Khác: Cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn điện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 49 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí