Câu 1 trang 10 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật?

Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật?

Trả lời:

Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật và đã trớ thành “ngôn ngữ" chung dùng trong kĩ thuật. Vì vậy, nó phải được xây dựng theo các quy tắc thống nhất được quy định trong các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật.

Các bài liên quan: - Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu