Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 26 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Đề bài

Bài 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp

Để mua một cuốn sách 9000 đồng, có thể lấy … tờ 5000 đồng, … tờ 2000 đồng, … tờ 1000 đồng; Hoặc … tờ 2000 đồng và 5 tờ 1000 đồng. Hoặc 1 tờ 5000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và … tờ 1000 đồng.

Bài 2. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp

Cho dãy số 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84

a) Dãy số trên có:… số.

b) Số 48 là số thứ … trong dãy số.

c) Số thứ sáu trong dãy số là số: …

d) Số thứ bảy hơn số thứ ba trong dãy số là: ……….

e) Tổng của số đầu và số cuối là: …………………..

Bài 3. Đây là bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học 

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp

a) Khối lớp 1 có: … học sinh. Khối lớp 2 có: … học sinh.

Khối lớp 3 có: … học sinh. Khối lớp 4 có: … học sinh.

b) Khối lớp … có ít học sinh nhất.

c) Khối lớp … có nhiều học sinh nhất.

d) Tổng số học sinh của cả trường là: … học sinh.

Bài 4. Một cửa hàng trong một ngày đã bán được số gạo như sau:

Buổi sáng: 1560kg gạo tẻ, 1270kg gạo nếp.

Buổi chiều: 1454kg gạo tẻ, 900kg gạo nếp.

Buổi tối: 1230kg gạo tẻ, 789kg gạo nếp.

a) Hãy điền số liệu trên vào bảng sau 

b) Trong ngày đó cửa hàng bán được: …kg gạo tẻ, …kg gạo nếp.

c) Buổi sáng gạo tẻ bán được nhiều hơn gạo nếp … kg.

d) Buổi chiều cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo.

e) Buổi tối cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo.

g) Trong ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo.

Bài 5. Một cửa hàng có 2760kg gạo. Buổi sáng bán được \(\dfrac{1}{3}\) số gạo đó, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 170kg. Hỏi sau một ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

Viết 9000 = 5000 + 4000, từ đó ta có các cách lấy các tờ tiền khác nhau để có được 9000 đồng mua sách.

Cách giải:

Để mua một cuốn sách 9000 đồng, có thể lấy 1 tờ 5000 đồng, 1 tờ 2000 đồng, 2 tờ 1000 đồng; Hoặc 2 tờ 2000 đồng và 5 tờ 1000 đồng. Hoặc 1 tờ 5000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 tờ 1000 đồng.

Bài 2.

Phương pháp:

Quan sát kĩ dãy số đã cho rồi trả lời các câu hỏi của bai toán.

Cách giải:

a) Dãy số trên có: 7 số.

b) Số 48 là số thứ trong dãy số.

c) Số thứ sáu trong dãy số là số: 72.

d) Số thứ bảy hơn số thứ ba trong dãy số là:  48.

(vì số hạng thứ bảy là 84, số hang thứ ba là 36 và 84 – 36 = 48)

e) Tổng của số đầu và số cuối là:  12 + 84 = 96.

Bài 3.

Phương pháp:

Quan sát kĩ bảng số liệu đã cho để tìm số học sinh của mỗi lớp, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

Cách giải:

a) Khối lớp 1 có: 279 học sinh. Khối lớp 2 có: 260 học sinh.

Khối lớp 3 có: 283 học sinh. Khối lớp 4 có: 294 học sinh.

b) Khối lớp 2 có ít học sinh nhất (260 học sinh).

c) Khối lớp 4 có nhiều học sinh nhất (294 học sinh).

d) Tổng số học sinh của cả trường là: 1373 học sinh.

(vì 279 + 260 + 283 + 294 + 257 = 1373)

Bài 4.

Phương pháp:

Xác định số gạo bán được trong từng buổi rồi điền vào bảng đã cho và trả lời các câu hỏi của bài toán.

Cách giải:

a) 

b) Trong ngày đó cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo tẻ là:

          1560 + 1454 + 1230 = 4244 (kg)

Trong ngày đó cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo nếp là:

          1270 + 900 + 789 = 2959 (kg)

c) Buổi sáng gạo tẻ bán được nhiều hơn gạo nếp số ki-lô-gam là:

          1560 – 1270 = 290 (kg)

d) Buổi chiều cửa hàng bán được tất cả số ki-lô-gam gạo là:

          1454 + 900 = 2354 (kg)

e) Buổi tối cửa hàng bán được tất cả số ki-lô-gam gạo là:

          1230 + 789 = 2019 (kg)

g) Trong ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả số ki-lô-gam gạo là:

          (1560 + 1270) + 2354 + 2019 = 7203 (kg)

Bài 5.

Phương pháp:

- Tìm số gạo buổi sáng cửa hàng bán được ta lấy số gạo ban đầu chia cho 3.

- Tìm số gạo buổi chiều cửa hàng bán được ta lấy số gạo buổi sáng cửa hàng bán được trừ đi 170kg.

- Tìm số gạo cả ngày bán được ta lấy số gạo buổi sáng bán được cộng với số gạo buổi chiều bán được.

Cách giải:

Buổi sáng cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

2760 : 3 = 920 (kg)

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

920 – 170 = 750 (kg)

Sau một ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

920 + 750 = 1670 (kg)

Đáp số: 1670kg.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.