Bài tập cuối tuần Toán 3 tuần 17 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 17 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Viết vào ô trống:

Cạnh hình vuông

Chu vi hình vuông

7m

 

5m

 

15dm

 

24cm

 

50mm

 

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Chu vi hình vuông có cạnh 3dm 5cm là:

A. 140cm                  B. 160cm                 C. 240cm                 D. 260cm

Bài 3: Tính:

a)  285  :  5  × 7  –  26

  = …………………….

  = …………………….

  = …………………….

b)  118  –  98  :  2                                      

  = …………………….

  = …………………….

  = …………………….

c)  240 – 34 : 2  ×  8

  = …………………….

  = …………………….

  = …………………….                 

d)  (240 – 34 : 2) ×  8

  = …………………….

  = …………………….

  = …………………….

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Hình đã cho có: 

4 hình chữ nhật   

5 hình chữ nhật   

6 hình chữ nhật   

Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng 50m. Tính chu vi thửa ruộng đó.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 6: Người ta uốn cong một đoạn dây đồng vừa đủ thành một hình vuông cạnh 24cm.Tính độ dài đoạn dây đồng đó. 

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1: 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Chu vi hình vuông = độ dài một cạnh  ×  4.

Cách giải:

Cạnh hình vuông

Chu vi hình vuông

7m

28m

5m

20m

15dm

60dm

24cm

96cm

50mm

200mm

Bài 2: 

Phương pháp giải:

- Thực hiện đổi đơn vị về cm.

- Áp dụng công thức: Chu vi hình vuông = độ dài một cạnh  ×  4.

Cách giải:

Đổi  3dm5cm = 35cm

Chu vi hình vuông là:

35 × 4 = 140 (m)

                  Đáp số: 140m.

=> Đáp án cần chọn là A.

Bài 3: 

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép tính nhân, chia trước; phép tính cộng, trừ sau.

Cách giải:

a)  285  :  5  ×  7  –  26

   =   57   ×  7  –  26

   =     399   –  26  

   = 373

b)  118  –  98  :  2

   =  118  –      49

   =         69

c)  240  –  34  :  2  ×  8

   = 240  –  17   ×   8

   = 240  –   136

   =      104    

d ) (240  –  34  :  2)  ×  8   

   = ( 240  –   17 )  ×  8

   =    223  ×  8                                            

   =         1784

Bài 4: 

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ rồi liệt kê các hình chữ nhật có trong hình vẽ đã cho.

(Đánh kí tự cho các điểm rồi liệt kê để tránh bỏ sót)                                                          

Cách giải:

Ta đánh kí tự cho hình vẽ đã cho như sau: 

 

Trong hình vẽ đã cho có 5 hình chữ nhật là: ABCD, AMND , MBCN, MPQB, PQCN.

Vậy ta có kết quả như sau:

4 hình chữ nhật         \(\Rightarrow \;\;S\)

5 hình chữ nhật         \(\Rightarrow \;\;Đ\)

6 hình chữ nhật         \(\Rightarrow \;\;S\)

Bài 5: 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Chu vi hình chữ nhật  = (chiều dài + chiều rộng ) × 2.

Cách giải:

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

(120 + 50)  ×  2 = 340 (m)

                                   Đáp số: 340m.

Bài 6: 

Phương pháp giải:

- Độ dài đoạn dây đồng đó bằng chu vi hình vuông cạnh 24cm.

- Áp dụng công thức: Chu vi hình vuông = độ dài một cạnh  ×  4.

Cách giải:

Bài giải

Độ dài đoạn dây đồng là:

24 × 4 = 96 (cm)

                    Đáp số: 96cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay