Bài 6 trang 88 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 6 trang 88 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Hòa tan 124g \(N{a_2}O\) vào 376ml nước. Tính nồng độ ( C%) dung dịch thu được.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{  & {D_{{H_2}O}} = 1g/ml  \cr  & {D_{{H_2}O}} = {{{m_{{H_2}O}}} \over {{V_{{H_2}O}}}} \cr& \Rightarrow {m_{{H_2}O}} = {D_{{H_2}O}}.{V_{{H_2}O}}  = 376\;gam  \cr  & {n_{N{a_2}O}} = {{124} \over {62}} = 2mol \cr} \)

Phương trình hóa học :

\(\eqalign{
& N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH \cr
& \,\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to {\rm{ }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \)

\(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow {n_{NaOH}} = 4mol\)

\({m_{dd{\text{ thu được}}}} = {m_{N{a_2}O}} + {m_{{H_2}O}} \) \(= 124 + 376 = 500gam\)

Dung dịch thu được là dung dịch NaOH.

Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là :

\(C{\% _{NaOH}} = {{{m_{NaOH}}} \over {{m_{dd{\text{ thu được}}}}}}.100 \) \(= {{40.4} \over {500}}.100 = 32\% \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 43. Pha chế dung dịch

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài