Bài 5 trang 88 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

Cân 16 gam NaOH rồi cho vào cốc 500ml. Rót từ từ nước cất cho đến vạch 200ml. Khuấy đều cho đến khi tan hết, dùng ống đong hình trụ đo bằng phù kế tha thấy 1ml dung dịch được cân nặng, 1,08 gam ( ở \({20^0}C\) ). Xác định nồng độ phần trăm ( C%) và nồng độ mol dung dịch NaOH vừa pha chế.

Lời giải chi tiết

Số mol NaOh là

\({n_{NaOH}} = {{16} \over {40}} = 0,4mol\)

Thể tích dung dịch là :

\({V_{{\rm{dd}}}} = 200ml = 0,2lit\)

Nồng độ mol dung dịch NaOH vừa pha chế là

\({CM_{.NaOH}} = {{{n_{NaOH}}} \over {{V_{{\rm{dd}}}}}} = {{0,4} \over {0,2}} = 2M\)

1ml dung dịch cân nặng 1,08 gam\( \Rightarrow \) 200ml dung dịch cân nặng = 200.1,08 = 216 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch NaOh vừa pha chế là

\(C{\% _{NaOH}} = {{{n_{NaOH}}} \over {{V_{{\rm{dd}}}}}}.100 \) \(= {{16} \over {216}}.100 = 7,41\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.