Bài 6 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 6 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

Đốt cháy 6,2 gam photpho đỏ trong bình chứa 6,21 lít khí oxi (đktc) tạo thành chất rắn màu trắng  (\({P_2}{O_5}\) điphotpho pentaoxit).
a) Tính khối lượng chất rắn tạo thành.
b) Sau phản ứng, chất tham gia phản ứng nào còn dư và dư bao nhiêu gam.

Lời giải chi tiết

Số mol các chất là : \({n_p} = {{{m_p}} \over {{M_p}}} = {{6,2} \over {31}} = 0,2\) mol
\({n_{{O_2}}} = {{{V_{{O_2}}}} \over {22,4}} = {{2,24} \over {22,4}} \approx 0,1\) mol

Phương trình hóa học : \(4{P_{(r)}} + 5{O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{P_2}{O_{5(r)}}\)

\(\left. \matrix{  {{{n_{P(\text{ban đầu})}}} \over 4} = {{0,2} \over 4} = 0,05 \hfill \cr  {{{n_{{O_{2(\text{ ban đầu })}}}}} \over 5} = {{0,277} \over 5} = 0,0553 \hfill \cr}  \right\}\) \( \Rightarrow {{{n_{P(\text{ban đầu})}}} \over 4} < {{{n_{{O_{2(\text{ban đầu})}}}}} \over 5} \) \(\Rightarrow \left\{ \matrix{  P:\text{ hết }\hfill \cr  {O_2}:\text{dư} \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \) tính theo P

a) Theo phương trình : \({n_{{P_2}{O_5}}} = {{0,2.2} \over 4} = 0,1\) mol

\({m_{{P_2}{O_5}}} = {n_{{P_2}{O_5}}} = 0,1.142 = 14,2\) gam

  Chất rắn thu được chỉ có \({P_2}{O_5} \Rightarrow \) khối lượng chất rắn tạo thành là 14,2 gam

b) Theo phương trình \({n_{{O_2}(pu)}} = {{0,2.5} \over 4} = 0,25\) mol

\({n_{{O_2}(\text{dư})}} = {n_{{O_2}({\text{ban đầu}})}} - {n_{{O_2}(pu)}}\)\( = 0,277 - 0,25 = 0,027\) mol

Sau phản ứng , \({O_2}\) còn dư là 0,027 mol.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 24. Tính chất của oxi

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài