Bài 4 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 4 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam lưu huỳnh trong oxi ( không khí ), người ta thu được khí \(S{O_2}\) ( lưu huỳnh đioxit).
a) Tính thể tích khí oxi cần thiết ( ở đktc) để đốt cháy.
b) Tính số mol khí \(S{O_2}\) sinh ra.

Lời giải chi tiết

Số mol S là : \({n_S} = {{{m_S}} \over {{M_S}}} = {{1,6} \over {32}} = 0,05\) mol

Phương trình hóa học : 

\(\eqalign{
& S\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,{O_2}\,\,\,\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow S{O_2} \cr
& 0,05 \to 0,05\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\,(mol) \cr} \)

a) Theo phương trình \({n_{{O_2}}} = 0,05\) mol
\({V_{{O_2}}} = 22,4.{n_{{O_2}}} = 22,4.0,05 = 1,12\) lít

b) theo phương trình \({n_{S{O_2}}} = 0,05\) mol.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí