Bài 2 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 2 trang 10 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa oxi với:
a) Các kim loại Na(I), Ca(II), Al(III).
b) Các phi kim S, P, C.
c) Các hợp chất \(C{H_4}(metan),{C_2}{H_6}\)(etan), \({C_2}{H_2}\) (axetilen).

Lời giải chi tiết

a) Các phương trình hóa học:

4\(N{a_{(r)}} + {O_{2(k)}} \to 2N{a_2}{O_{(r) }}\)

\(2C{a_{(r)}} + 3{O_{2(k)}} \to 2Ca{O_{(r)}}\)

\(4A{l_{(r)}} + 3{O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2A{l_2}{O_{3(r)}}\)

b) \({S_{(r)}} + {O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow S{O_{2(k)}}\)

\(4{P_{(r)}} + 5{O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{P_2}{O_{5(r)}}\)

\({C_{(r)}} + {O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_{2(k)}}\)

c) \(C{H_{4(k)}} + {O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_{2(k)}} + 2{H_2}{O_{(h)}}\)

\({C_2}{H_{6(k)}} + 7{O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 4C{O_{2(k)}}\)\( + 6{H_2}{O_{(h)}}\)

\({C_2}{H_{2(k)}} + 5{O_{2(k)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 4C{O_{2(k)}} \)\(+ 2{H_2}{O_{(h)}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 24. Tính chất của oxi

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài