Bài 5 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 5 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

 Để đốt chất 20,16 lit khí metan (\(C{H_4}\)) thì cần bao nhiêu lít khí oxi ( đktc)? Cho biết phương trình hóa học của phản ứng: \(C{H_4} + {O_2} \to C{O_2} + 2{H_2}O\) .

Lời giải chi tiết

\( * \) Cách 1:
Số mol \(C{H_4}\) là : \({n_{C{H_4}}} = {{20,16} \over {22,4}} = 0,9\) mol.
Phương trình hóa học :

\(\eqalign{
& C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O \cr
& 0,9\,\, \to 0,9.2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol) \cr} \)

Theo phương trình: \( {n_{{O_2}}} = 0,9.2 = 1,8\) mol

\({V_{{O_2}}} = 22,4.1,8 = 40,32\) lít.
\( * \) Cách 2:
Phương trình hóa học : 

\(\eqalign{
& C{H_4}\,\,\,\,\, + \,\,\,\,2{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O \cr
& 20,16\,\, \to 20,16.2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(\text{lít}) \cr} \)

Theo phương trình: \({V_{{O_2}}} = 20,16.2 = 40,32\) lít.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài