Bài 5 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 5 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

 Để đốt chất 20,16 lit khí metan (\(C{H_4}\)) thì cần bao nhiêu lít khí oxi ( đktc)? Cho biết phương trình hóa học của phản ứng: \(C{H_4} + {O_2} \to C{O_2} + 2{H_2}O\) .

Lời giải chi tiết

\( * \) Cách 1:
Số mol \(C{H_4}\) là : \({n_{C{H_4}}} = {{20,16} \over {22,4}} = 0,9\) mol.
Phương trình hóa học :

\(\eqalign{
& C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O \cr
& 0,9\,\, \to 0,9.2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol) \cr} \)

Theo phương trình: \( {n_{{O_2}}} = 0,9.2 = 1,8\) mol

\({V_{{O_2}}} = 22,4.1,8 = 40,32\) lít.
\( * \) Cách 2:
Phương trình hóa học : 

\(\eqalign{
& C{H_4}\,\,\,\,\, + \,\,\,\,2{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O \cr
& 20,16\,\, \to 20,16.2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(\text{lít}) \cr} \)

Theo phương trình: \({V_{{O_2}}} = 20,16.2 = 40,32\) lít.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí